Biografi

Lars Berg
Lars Berg

Hur ska vi kunna agera på ett ansvarsfullt sätt i vardagens situationer och relationer om vi inte är medvetna om de faktorer som påverkar oss och hur de samspelar?
Jag ägnar en stor del av min tid åt att studera de mekanismer som styr oss bort från sådan medvetenhet, både inom mig själv och i samtal med andra människor. Därför intresserar jag mig särskilt för sådant som handlar om medvetande, sinnes- och kroppsupplevelser och sambandet mellan inre och yttre verklighet.

Under min uppväxt var bildskapandet ett sätt att bearbeta min värld och småningom blev även skrivandet ett viktigt stöd för min förankring i tillvaron. Redan under gymnasietiden var min vision att bli konstnär, men jag sneglade även åt psykologyrket som en möjlighet i vuxenlivet. Att det senare skulle bli både-och kanske har att göra med de likheter som finns mellan konstnärlig och psykoterapeutisk utövning. Båda kräver en själslig öppenhet för både den inre och den yttre verkligheten och spontant skapande i stunden är grunden i relaterande med såväl en annan människa som med det konstnärliga materialet.

Curricullum Vitae

1951 Född i Örebro.
1958-65 Folkskola i Kumla, Skänninge och Nyköping.
1965-68 Realskola, Högre Allmänna Läroverket (HAL), Nyköping.
1968-71 Gymnasium, Humanistisk linje, HAL och Tessinskolan, Nyköping.
1971-72 Militärtjänst vid Fallskärmsjägarskolan (FJS) i Karlsborg och Kiruna.
1972 Flyttar till Stockholm för konststudier.
1972-73 Grundskolan för konstnärlig utbildning, Stockholm.
1973-74 Arbete vid Beckomberga mentalsjukhus, Stockholm.
1974-78 Konstfackskolan, avd. Bild & Miljö, Stockholm.
1978- Arbete som bildkonstnär, med en stor mängd utställningar och offentliga arbeten.
1978-80 Studier vid Stockholms Universitet; Praktisk Filosofi under professor Harald Ofstad.
1979-80 Bildlärare på högstadiet vid Djursholms Samskola, Danderyds kommun.
1982/1988 Stockholms Stads Kulturstipendium.
1983-87 Utbildning till Dipl. gestaltterapeut vid Gestalt-Institutet i Skandinavien GIS (senare Gestalt-Akademin i Skandinavien GA).
1983-85 Mentalskötare vid Långbro Mentalsjukhus, Stockholm.
1984-85 Studier vid Stockholms Universitet; Bildpsykoterapi för barn.
1985- Privatpraktiserande Gestaltterapeut.
1987-88 Handledare i Bildarbete med patienter vid Nacka-Värmdö Psykiatriska klinik.
1989-92 Personalgruppsledare för Familjebehandlingsenheten vid Stiftelsen Vallmotorp, Katrineholm, ett behandlingshem för familjer med drogproblem.
1991-93 Personalgruppshandledare vid AMU-gruppen i Eskilstuna kommun.
1993-2000 Grafisk formgivare av tidskriften Nordiska GestaltJournalen.
1995-2000 Redaktör för tidskriften Nordiska GestaltJournalen.
1997 Föredragshållare (Does Writing Matter? The Impact of Journal Writing Worldwide) vid 2nd annual AAGT Conference i San Francisco, USA.
1997-98 Utveckling av webplatserna ”Gestaltterapi i Sverige” och ”Gestalt Gallery”.
1998 Föredragshållare (The Language of Esthetics as an Hermeneutic Paradigm in Gestalt Therapy) och paneldiskussionsledare vid 6th European Gestalt Therapy Conference i Palermo, Italien.
1999 Ingår i planeringsgruppen för European Conference of Gestalt Therapy i Stockholm. Skapar konferensens webplats.
1999- Redaktör och designer för EAGT Newsletter; medlemspublikation för European Association for Gestalt Therapy.
2000 Flyttar till Gnesta i Södermanland och ökar fokus på konstnärlig verksamhet igen.
2001 –   Ingår i planeringsgruppen för Gnesta Konstrunda.
–   Ansvarig för den grafiska profilen av European Conference of Gestalt Therapy i Stockholm. Administrerar anmälningar, presentationsanmälningar, internationell kontakt kring förfrågningar mm.
–   Seminarieledare under European Conference of Gestalt Therapy tillsammans med Elisabeth Revell, USA och Sharon Snir, Australien, med titeln Our write to re-member – Reconnecting with our inner Writer, Poet and Storyteller.
–   Skapar den internationella webplatsen Freedom X-Press, för att stödja gestaltare att uttrycka sig i skrift.
–   Deltar i retreat i Auschwitz-Birkenau, Polen; blir medlem i Peacemaker Community.
2002 Seminarieledare tillsammans med Elisabeth Revell, USA och Sharon Snir, Australien, med titeln Our write to re-member – Reconnecting with our inner WriterAAGT (Association for the Advancement of Gestalt Therapy) Conference i Florida, USA.
–   Ställer ut några målningar på konferenscentret TreasureWinds Sirata i S:t Petersburg, Florida.
2003-2016 Redaktör och ansvarig utgivare för Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap. En kombination av tidskrift och annonsorgan för gestaltutövare i Sverige.
2003-04 Utvecklar webplatsen GestaltinFormation, som en webversion av Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap.
–   Leder skrivarkurser på temat Lust att skriva.
2005 Genomför konstnärlig utsmyckning i Gåsinge kyrka, som invigs den 2:a advent.
2007 Genomför en omfattande re-design av webplatsen GestaltinFormation – nätverksportal för gestaltutövare i Sverige, nu helt i ny webteknik (CSS).
–   Tilldelas Gnesta Kommuns Kulturpris, tillsammans med Olle Qvennerstedt, Maud Probst, Birgitta Hagnell Lindén, Bengt Björkbom och Pia Amundsen i arbetsgruppen för Gnesta Konstrunda.
–   Ingår i juryn för konsttävling om utsmyckning av rondell i Gnesta kommun.
2008 Konstkonsult i Trosa kommun, för utsmyckning till Pensionärernas hus.
2009 Bidrar till Gestalt-Akademins nya grafiska profil genom en serie linjeteckningar med inslag av akvarell.
–   Genomför fem olika utställningar under året: 1) hos Perlan Dialog & Ledarskap, 2) Blaxsta Vingård, Flen, 3) Biblioteket Strömmen, Gnesta, 4) Gnesta Konstrunda och 5) Galleri Panorama Art, Stockholm.
2010 Formger och redigerar en jubileumsbok till EAGT (European Association for Gestalt Therapy) inför deras 25-årsjubileum.
–   Genomför en konstinventering och fotodokumentation av Gnesta kommuns konstbestånd.
2011 Genomför en konstinventering och fotodokumentation av Nykvarns kommuns konstbestånd.
2012 Börjar under sommaren skulptera i trä i ett försök att uttrycka inre upplevelser i yttre form.
– Gnesta Konstrunda, som vanligt i september.
2013 Föredrag på Elektron i Gnesta: ”Berättelsen om Skagenmålarna”.
– Seminarium i Göteborg: ”Berättelsernas förtrollande makt”.
– Inspirationsguiden firar 10-årsjubileum sedan starten 2003.
– Föredrag på NK-villan i Nyköping: ”Att se på konst”.
2014 Föredrag för Konstföreningen Färgklicken i Nyköping: ”Att se på konst”.
– Ställer ut måleri, teckning och skulptur på Galleri Vindfång i Nyköping, med titeln ”Bön för människan”.
– Arbetar under början av sommaren med det grafiska materialet till Gnesta Konstrunda. Ny broschyr och ny logga…
2015 Projektledare för rondellgestaltningstävling i Gnesta kommun. Vinnare blev Arild Rördal med skulpturen ”Cyklisk Gnytlistum”. Skulpturen och rondellen invigs den 14 december.
– Utsågs i mars till hedersmedlem i yrkesföreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG.
– Arbetar med vårens nummer av Inspirationsguiden (nr 25), med temat ”Hot, chock, trauma.
– Arbetar under våren med det grafiska materialet till Gnesta Konstrunda 2015 (som sker 5-6 september).
– Höstens nummer av Inspirationsguiden (nr 26) hade temat ”Leva medvetet – tillsammans”.
– Seminarium på ”Resebyrån för inre resor” i Stallarholmen, på temat ”Att leva Gestaltiskt” den 1 november.
2016 Vårens nummer av Inspirationsguiden (nr 27) hade temat ”Integration” – såväl yttre som inre.
– I april genomgick jag en operation för prostatacancer, med en del påföljande komplikationer, vilket innebar en inbromsning i mina verksamheter.
– Tvingades flytta från min ateljé, i gårdshuset på Blekingegatan 63 E, och fick till slut erbjudande om en ny lokal i samma kvarter. Därmed skapades Gestaltcentrum som ny mottagning för gestaltterapi, tillsammans med min hustru Meit Backman och min kusin Pia Svorono – båda gestaltterapeuter. Den nya adressen är Blekingegatan 63 C, i gårdshuset närmare Blekingegatan.
– Jag blev inbjuden att delta i det pågående projektet Gestalt i Sverige, som initierats som ett samarbete mellan GA, SAG och FGO. Eftersom jag med Inspirationsguiden har arbetat med liknande projekt sedan 13 år tillbaka blev jag senare redaktör och VD för Nätverket Gestalt i Sverige AB (NGS).
– Jag deltog i årets upplaga av Gnesta Konstrunda, som som vanligt skedde första helgen i september.
– Höstens nummer av Inspirationsguiden (nr 28) hade temat ”Re-spekt”. Det här blev det sista numret av Inspirationsguiden och jag gjorde en tillbakablick på alla tidigare utgivna nummer, avslutad med en blick framåt, till det nya med NGS.
Artiklar skrivna och publicerade i Nordiska GestaltJournalen:
1993 ”Att vända maktlöshet till handlingskraft” (nr 1)
1994 ”En bild av verklighet” (nr 2) (Engelsk version i ”The Weaver”, mars 1996, en holistisk e-journal)
1994 ”Låt oss gå till grund med skapandet” (nr 2)
1996 ”Det transpersonella i terapi” (en intervju med psykologen Bo Wikström). (nr 4)
1996 ”Gestalt-Akademin i Skandinavien – Styrka och sårbarhet” (ett samtal med rektorerna Barbro Curman och Margareta Berggren) (nr 5)
1997 ”EAGT – an interview with Margherita Spagnuolo Lobb” (nr 6) (In English)
1997 ”A Black Hole or a Fertile Void?” (nr 6) (In English)
1997 ”More Grounds for Gestalt” (bokrecension) (nr 6) (Engelsk version i e-journalen ”Gestalt!”, vol 2, #1)
1998 ”Helhet eller fragmentering i den svenska gestaltgemenskapen?” (ett samtal med Britt Bragée och Björn Magnusson) (nr 7)
1998 ”Writing – its Difficulties and Glory” (a review of a workshop with Joe Melnick) (nr 7). (In English)
1999 ”Reconstruction of a Seminar with Oscar Bearinger and Norman Friedman: ”A Gestalt Approach to Creative Process and the Arts”” (nr 8). (In English)
1999 ”The Language of Æsthetics as an Hermeneutic Paradigm in Gestalt Therapy” (nr 8). (In English)
1999 ”Gestaltforskning i Sverige” (nr 8).
2003- Återkommande artiklar och intervjuer i Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap.