Introduktion

SjaelensDjup

Välkommen till webpresentationen av mina verksamheter som konstnär och gestaltterapeut. I gestaltterapi och konstnärligt skapande ägnar jag mig åt sådant som ger mig själslig inspiration; existentiella samtal, konst, musik, sinnlig närvaro och kreativa processer.
Jag vill härigenom också verka för förverkligandet av ett samhälle präglat av medmänsklig respekt, kreativitet och utveckling.

Min professionella grund finns i både den psykoterapeutiska världen och i den konstnärliga; dessa områden befruktar varandra i såväl konstnärligt arbete som i mötet med en annan människa. Det är själens rymder vi utforskar, i syfte att ge livet en djupare mening och för att väcka slumrande personliga resurser för vardag och i relationer till liv.
Med min drygt 30-åriga erfarenhet av förändringsprocesser hos individer och grupper erbjuder jag också handledning individuellt eller i grupp, för dig som arbetar med människors utveckling och hälsa.

Du är hjärtligt välkommen att utforska webplatsens sidor och att ta kontakt med mig för ett samtal om vad jag kan stå till tjänst med utifrån dina behov. Klicka på ”Kontakt” i menyn ovan så finner du min e-mailadress.

Varma hälsningar,
Lars Berg – konstnär och dipl.gestaltterapeut / kreativ samtalspartner