Gestaltterapi

Lars Bergs ateljé och mottagning för gestaltterapi i Stockholm.
Lars Bergs ateljé och mottagning för gestaltterapi i Stockholm.

Som gestaltterapeut möter jag dig där du befinner dig, med dina tankar, känslor och sätt att uppfatta din verklighet. Jag har inga ambitioner att förändra dig, snarare att ta emot dig precis som du är. Om jag med min acceptans av det som är du kan förmedla att du också är värd att tas på allvar av dig själv – att se ditt eget unika värde som människa och individ – är det förändring nog, av ditt perspektiv på dig själv. Perspektiv som ger nya utgångspunkter för din upplevelse av livet och din handlingskraft.
Det vi tillsammans arbetar med i gestaltterapi är alltså perspektiv – olika sätt att se på verkligheten – men också närvaro – hur din verklighet tar sig uttryck i din kropp och via dina sinnen. Du utforskar medvetenheten om din personliga värld av tankar, sinnesupplevelser och kroppslighet och jag speglar dig utifrån min värld som terapeut.
Två världar som möts i respekt för våra olikheter och med gemensam nyfikenhet på vad det kan leda till.

Hösten 2016 flyttade jag till ny ateljé/mottagning. Titta in här!

Handledning
Arbetar du med människors utveckling och välmående är du själv ditt bästa redskap. I individuell handledning arbetar vi med hur du kan finna stöd i dina personliga resurser, i kontakten med de människor du möter i ditt arbete.
    Handledning i grupp utgörs av enskilda individer och är samtidigt en professionell erfarenhetsbas för personlig feedback kring olika aspekter av det som tas upp. Gruppen blir ett lärosystem som både stödjer och utmanar i arbetet med dina resurser som människobemötare och -utvecklare.

Gestalt
”Gestalt” har innebörden helt sammanhang och det vi fokuserar på i terapi likaväl som i handledning eller coaching är hur olika aspekter av individens livsupplevelse hänger samman; hur de relaterar till varandra. I synnerhet uppmärksammar vi hur närvaron i Nuet grumlas av gamla invanda tanke-, känslo- och beteendemönster, som hindrar individen från kontakten med sina resurser och möjligheter som människa och yrkesperson.
För en videointervju om innebörden av Gestaltterapi, klicka här!

Jag är diplomerad gestaltterapeut sedan 1987, hedersmedlem i yrkesföreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) och associerad medlem i European Association for Gestalt Therapy (EAGT).
Utbildning: Gestalt-Institutet i Skandinavien GIS 1983-87 (fr. 1989 Gestaltakademin i Skandinavien GA resp. GIS-International).