Om inre berättelser

Från tidig barndom tillägnar vi oss en uppfattning om oss själva och världen, där världsbild och självbild intimt hänger ihop. Vi lär oss att kategorisera verkligheten omkring oss, identifiera saker och ting kopplade till ord och begrepp; vi väver en förståelse av världen och oss själva inifrån språkets logik.
Denna ”förståelseväv” är en produkt av samspelet med viktiga personer i livet. Vi har tolkat situationer vi har varit med om och skaffat oss en erfarenhetsbas för att kunna hantera vår verklighet på ett meningsfullt sätt.

När vi betraktar världen av saker och ting omkring oss ser vi hur de ”hänger ihop” utifrån den unikt personliga förståelseväven och reagerar på det vi möter utifrån dess logik. Så länge vi tror att det vi har lärt oss är den enda sanningen är vi fångna i vår väv, där liknande situationer alltid väcker samma känslor och återkommande reaktioner inom oss. Vi reagerar per automatik.
Vi har gradvis skapat en livsberättelse, sammanvävd av viktiga och avgörande episoder i livet, som vi i vårt inre återberättar för oss själva som en bekräftelse på att vi finns till. Genom min berättelse ÄR jag någon…..
Vi hoppas kanske på att i framtiden kunna uppnå sådant vi längtar efter och att kunna tillfredsställa behov som vi känner inte har blivit tillgodosedda.
Men eftersom livsberättelsen är sammanvävd av minnen från det förflutna blir hoppet om en ljus framtid inget annat än en hägring byggd på en flykt från det som varit. Om vi är missnöjda med vår livsberättelse kommer den inte att bli bättre av att förläggas i framtiden – något som inte finns och heller aldrig kommer att finnas som annat än en fantasi.
Det enda sättet att förändra vår livsberättelse är genom nya och tillfredsställande upplevelser Här och Nu – det enda som finns. Genom att inse att livsberättelsen upprätthålls i Nuet blir det också verkligt att det förgångna inte finns – också det är en illusion. Det som finns kvar är effekterna eller konsekvenserna av vårt sätt att hantera det vi har varit med om; reaktionsmönster, spänningar och rädslor som begränsar oss både känslomässigt och handlingsmässigt.

Med denna insikt som bas kan det nya äventyret börja; den mer autentiska berättelsen om vem du är, vad du kan och vad du vill!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.