NGJ logo

Nordiska GestaltJournalen
Lars Berg Egenart
Plogvägen 21
646 34 Gnesta
Tel: +46-(0)158-104 98
E-mail: lars@egenart.info

  Nordiska GestaltJournalen
Redan utkomna nummer kan du beställa, med följande priser (porto tillkommer och i förekommande fall en avgift om SEK 50 för betalning från utlandet):
Nr 1 (1993) - Mänsklighet - Slutsålt
Nr 2 (1994) - Skapande i terapi - SEK 75
Nr 3 (1995) - Utbildning - SEK 75
Nr 4 (1996) - Det transpersonella - SEK 75
Nr 5 (1996) - Variationer - SEK 75
Nr 6 (1997) - Skapande möten - SEK 75
Nr 7 (1998) - Fragment - SEK 75
Nr 8 (1999) - Aspekter - SEK 75
Nr 9 (2000) - Handledning - SEK 100 (i bokform)

INNEHÅLL i NGJ nr 1-9:


NGJ nr 1 Nr 1, 1993 (Mänsklighet):
* Moliní E. Personalgrupper, karaktärsstörningar och polarisering p. 4-7
* Ariander Ohlsson, B. Gestalt i konfirmationsundervisningen p. 9-11
* Gaffney, S. Att arbeta gestaltiskt med mänskliga system p. 12-17
* Ekblad-Forsgren, U. Gestalt på marknaden p. 18-19
* Belt, B. Survivors Workshop p. 20-21
* Larsen, H. Udviklingsforståelser (på danska) p. 22-23
* Berg, L. (illustrationer) Ursprungsfolkens år 1993 p. 24-26
* Gaffney, S. Dikter av Seán Gaffney p. 28-31
* Gaffney, S. Meningen med meningen med livet p. 32
* Berg, L. Att vända maktlöshet till handlingskraft p. 34-35
* Gaffney, S. Bokrecensioner p. 37-38

NGJ nr 2 Nr 2, 1994 (Skapande):
* Lanning, B. Den allvarliga leken eller Den lekfulla terapin p. 4-6
* Fehrm, C. Bildskapande i gestaltterapi p. 8-9
* Berg, L. En bild av verklighet p. 10-12
* Magnusson, B. Bilder i familjebehandling p. 12-14
* Berg, L. Låt oss gå till grund med skapandet p. 16-21
* Ahlgren-SvenssonL, Carlsson, G. and Gaffney, S. Dikter p. 22-23
* Curman, B. Makt och rädsla i arbetslivet p. 24-30
* Gaffney, S. Gestaltgruppterapi - då, nu och sedan p. 31-38
* Moliní E. Bokrecension p. 38

NGJ nr 3 Nr 3, 1995 (Utbildning):
* Knapp, B. Romeo, Fröken Julie, Indras dotter och jag p. 5-11
* Larsson, B. Sagan om plantskolan p. 12
* Ydremark, L. Lärarliv p. 14-19
* Larsson, B. Sagan om älgen som blev områdeschef p. 20-21
* Curman, M. Det bästa du har att erbjuda - är dig själv p. 22-25
* Moliní E. Handledning med fokus på grupprocess p. 26-30
* Gaffney, S. Utbildning i skuggan av förtryck p. 31-32
* Woodland, L. Att välja och värdera en psykoterapeut p. 33-34

NGJ nr 4 Nr 4, 1996 (Det transpersonella):
* Wikström, B. and Berg, L. Det transpersonella i terapi p. 4-10
* Leide, F. Den himmelske konferense åbner p. 12-15
* Bergenzaun-Abel, L. Plåster för eldsjälar p. 16-20
* Wa de Pohl, T. Hakuin-Zenjis lovsång till zazen p. 22-25
* Andersson, B. and Blishen, J. Dikter p. 26-27
* Crombie, C. Gestalt and Spirituality (English) p. 28-32
* Moliní E. Funderingar som "Gestaltterapi på svenska" väcker p. 33
* Moliní E. Den skandinaviska profilen p. 36-37

NGJ nr 5 Nr 5, 1996 (Variationer):
* Berg, L. Gestalt-Akademin i Skandinavien - styrka och sårbarhet p. 4-11
* Various. Röster om GA p. 12-15
* Carrin, R. Journey into the Woo-woo (English) p. 16-17
* Björklund, K. and ReissmÄller, R. Gestaltgrupprocess p. 18-20
* Berg, L. Cyber Gestalt - rapport från "The Gestalt Community" p. 22-23
* Yontef, G. Gestalt Therapy - part 1 (English) p. 25-35
* Schmidt, O. and Wikström, B. Enhet och ansvar p. 36
* Berg, L. Sinnebilder Illustrationer av Curt Barv och Joen Berg p. 37-38

NGJ nr 6 Nr 6, 1997 (Skapande möten):
* Anna Johansson Reflexioner runt Manligt och Kvinnligt; ett feministiskt perspektiv
* Eugenio Moliní Från kamp på liv och död till dialog om livet och döden
* Agneta Grönquist Gestalt-Akademin 20 år 1976-96
* Lars Berg EAGT - intervju med Margherita Spagnuolo Lobb
* Mikael Curman Nya verktyg till Gestalt?
* Lars Berg Different Meanings - Common Ground
* Lars Berg A Black Hole or a Fertile Void?
* Gary M. Yontef Gestalt Therapy - del 2
* Bokrecensioner:
Eugenio Moliní "The Personal Life of the Psychotherapist"
Lars Berg "More Grounds for Gestalt"

NGJ nr 7 Nr 7, 1998 (Fragment):
* Lars Berg, Britt Bragée, Björn Magnusson Helhet eller fragmentering i den svenska gestaltgemenskapen? (samtal)
* Bob Sherwood Selvet - en strygekvintet uden musikere
* Grethel Brohult Stolen (teckningar)
* David Bates Around The Sandpit (poesi)
* Mikael Curman Common Ground and Different Approaches in Psychotherapy
* Lars Berg CyberGestalt
* Eugenio Moliní Con-text
* Boo Larsson Ledare med filttofflor eller piska?
* Agneta Grönquist Lite till från GA:s 20-årsjubileum
* Lars Berg Att skriva - dess svårigheter och härligheter
* Hans Törnqvist Varför inte terapi?
* Kevin Prosnick, Ansel Woldt, Timothy Park Validation of the Gestalt Personal Homeostasis Inventory with adolescent samples (forskning)

NGJ nr 8 Nr 8, 1999 (Aspekter):
Konstnärliga aspekter:
* Lars Berg Reconstruction of a Seminar with Oscar Bearinger and Norman Friedman:
"A Gestalt Approach to Creative Process and the Arts"

* Oscar Bearinger Poetry
Kollegiala aspekter:
En Gestaltkonferens, Made in Sicily
* Lennart Brandén Back to Basics
* Lars Berg En fotografisk återspegling...
* Margherita Spagnuolo Lobb Gestalt Therapy: Hermeneutics and Clinical (opening lecture)
* Lars Berg The Language of Æsthetics as an Hermeneutic Paradigm in Gestalt Therapy
Filosofiska aspekter:
* Folmer Leide Om Absurditet og Mening
* Lars Marmgren Från ting till relationer. Gestalt och "de nya vetenskaperna"
Forskningsaspekter:
* Ansel Woldt Gestalt Contact Styles Questionaire...
* Nancy Kiracofe, Kevin Prosnick Expert Judge Validity for Gestalt Resistance Processes (Part I): Confluence, Introjection, Projection, Retroflection and Deflection
* Lars Berg Gestaltforskning i Sverige
Dialogaspekter:
* Helena Thunström Tankar kring NGJ och artikelsamtalet Helhet eller fragmentering i den svenska gestaltgemenskapen i nr 7 (debatt)
* Lars Berg Svar till Helena Thunström

Nr 9, 2000 (Handledning):
* Barbro Curman Till minne av Jørgen Svava Lind
* Ingrid Levir / Eugenio Moliní Läsarnas AnSvar
* Rani Reismüller Det våras för grupphandledning
* Kerstin Wickberg Video som hjälp i handledningen
* Eugenio Moliní Komplex lärandeprocess i handledning
* Kerstin Wickberg Leasa en syndabock - alternativ personalvård
* Eugenio Moliní Figur: Gränser, horisonter och motstånd. Bakgrund: Makt, skillnader och identiteter
* Barbro Curman / Eugenio Moliní En e-postdialog
* Lars Berg Mentala formdialoger (teckningar)
* Mikael Curman Etik vs Moralism
* Greta Synnøve Bylund Gestalt i møte med incestutsatte
* Kevin Prosnick Expert Judge Validity for Gestalt Resistance Processes (part II):
Desensitization and Egotism

© Lars Berg Egenart 2002-03. Senast uppdaterat 10 september 2003.
För frågor och feedback, skicka e-post till lars@egenart.info.