Gnesta Kommun    Konstnärskatalogen – Hem

Kreatörer A-Ö | Målare | Tecknare | Grafiker | Skulptörer | Textilkonstnärer | Fotografer | Konsthantverkare, formgivare | Slöjdare

Eha Arg
Målare

Ateljédress: Ekeby 3, 646 94 Björnlunda
Telefon: 070-7180935
070-7180935
Fax:
E-postadress: eha.arg@gmail.com
Hemsida: http://www.ehaarg.se


Konstnärlig utbildning:
Gerlesborgsskolan (Lars Holm, Hasse Karlsson).
Australian National University.
Kurser med Anders Wallin, Christina Olivecrona, Jim Bray, Ainar Kristerson, Björn Bernström och Birgitta Alm.

Huvudsakliga tekniker och material:
Akvarell, akryl, collage och olja.
Viktigare utställningar:
Biblioteket i Nacka Forum 2015
Estniska huset Stockholm 2014
Nordiska Akvarellsällskapets nätutställning 2014
The Elliot Art Group 2011 och 2013, London
Svenska kyrkan i Bryssel 2014
Galleri Svea Stockholm 2015
Back to the Roots, Tallinn 2015
Gnesta Konstrunda 2015 och 2016
Galleri T, Stockholm
Regeringingskansliets konstklubb, Stockholm 2011

Offentliga arbeten/stipendier:

Presentation: Jag är från Stockholm, med fritidsboende i Björnlunda, och har genom mitt arbete bott i Afrika, Asien, Australien och olika platser i Europa.
år 2002 gick jag på min första konstkurs som hette "Måla i akvarell". Jag hade då inte hållit i en pensel sedan jag var barn. Under kursen upptäckte jag vilken koncentration som krävdes när jag målade men samtidigt gav den mig avkoppling och ro.
Jag håller mig mest till akvarell men jag arbetar även med andra material. Pigmenten är en viktig del i akvarellmålerri och styr resultatet lika mycket som konstnären. Det är en härlig utmaning!

Välkommen till konsten i gnesta!
Välkommen till konsten i Gnesta!
Välkommen till konsten i Gnesta!
Välkommen till konsten i Gnesta!

© Gnesta Kommun 2010-18