Gnesta Kommun    Konstnärskatalogen – Hem

Kreatörer A-Ö | Målare | Tecknare | Grafiker | Skulptörer | Textilkonstnärer | Fotografer | Konsthantverkare, formgivare | Slöjdare

Pia Amundsen
Målare

Ateljédress: Granbackavägen 43, 646 35 Gnesta
Telefon: 0158-13778
705565778
Fax:
E-postadress: pia.amundsen@gmail.com
Hemsida: http://


Konstnärlig utbildning:
1970-talet:
* Studier i oljemåleri 1 år;
* Kortkurser i pastellkrita och batikmålning mm;
1980-talet: Utbildning i terapeutisk målning;
1990-talet:
* Måleri- och skulpturutbildning, Vårdinge by, 2,5 år;
* Utbildning i U
Huvudsakliga tekniker och material:
Olja, akryl, tempera, akvarell, collageteknik.
olja,akryl,collageteknik,foto
Viktigare utställningar:
Dåvarande RSÖ, Örebro
Trosa Kvarn
Galleri New Form
Gnesta Galleri
Gnesta Bibliotek 2 ggr. Radaira Studio
Gnesta Konstrunda (8år)
Immanuelskyrkan i Stockholm Stiftsgården Stjärnholm Galleri Svea Stockholm
Offentliga arbeten/stipendier:
Vårdinge by, målningsarbeten inköpta 1998.

Presentation: Jag växte upp i örebro på 1950-talet, där jag var bosatt fram till mitten av 90-talet. Lusten och glädjen att skapa har följt mig genom åren, alltsedan 1970-talets måleristudier i Wadköping och andra konststudier i örebrotrakten.
Senare i livet, efter en lång tids pedagogiskt arbete med barn, längtade jag efter ett mer eget kreativt skapande. Det drev mig till ett leende sörmländskt landskap och Vårdinge by, där jag genomgick en 2,5 årig måleri- och skulpturutbildning.
Numera arbetar jag med vuxna funktionshindrade på ett gruppboende i Mölnbo.
Min önskan att utforska världen och att komma i samspråk och samspel med andra människor genom måleriet, drev mig ut från min kammare. "Bara arbete och ingen lek gör en kvinna trist och blek"

Välkommen till konsten i gnesta!
Välkommen till konsten i Gnesta!
Välkommen till konsten i Gnesta!
Välkommen till konsten i Gnesta!

© Gnesta Kommun 2010-18